บริษัท ไคโตะ จำกัด
89/262 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel & Fax : 038-196846
Hotline : 061-7214884
Email : info@kaito.co.th
www.kaito.co.th