เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV แบบติดผนัง

เครื่อง Energy Recovery Ventilator แบบมีระบบฟอกอากาศ แบบติดผนัง

เครื่อง Energy Recovery Ventilator แบบมีระบบฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น

เครื่อง Energy Recovery Ventilator แบบมีระบบฟอกอากาศ แบบติดผนัง