สินค้าที่ทางเราให้บริการ

สินค้าที่ทางเราให้บริการ เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบลมอัดและระบบหล่อเย็น ซึ่งทางเรามีความชำนาญ ในด้านการขายและการบริการ อาทิเช่น ปั๊มลม (Air Compressor), เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer), เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับอุตสาหกรรม (Chiller), เครื่องลด-เพิ่มความชื้นในอากาศ (Humidifier & Dehumidifier), มอเตอร์และระบบอินเวอร์เตอร์ (Motor & Inverter)

AIR COMPRESSOR

SMC AIR DRYER IDF-FS SERIES

AIR DRYER ( COMPRESSED AIR )

SMC HRSH CHILLER BANNER

CHILLER ( COMPACT CHILLER )

Small Banner Dehumidifier

HUMIDIFIER & DEHUMIDIFIER

Banner NEO COMP

MOTOR & INVERTER