SCREW AIR COMPRESSOR - เครื่องทำอัดแบบสกรู : AIR DRYER - เครื่องทำลมแห้งในระบบลมอัด

เครื่องทำลมอัดของเราที่นำมาจำหน่ายคือแบรนด์ SENERGY จากประเทศจีน ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทาน เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพแวดล้อม ตัวเครื่องใช้ Motor ที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมกับตัวสกรูที่ได้มาตราฐาน ให้แรงลมเต็มกำลังและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญของระบบอุตสาหกรรมลมอัดในปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่ในการลดปริมาณน้ำที่มาจากเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) เพื่อส่งต่อไปกับเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต หลัก ๆ ของ Air Dryer หรือเครื่องทำลมแห้งโดยทั่วไปจะเป็น เครื่องทำลมแห้งที่ใช้ระบบน้ำยาความทำเย็นหรือเรียกสั้นๆ ว่า Refrigerated Air Dryer นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำลมแห้งประเภทที่ใช้สารดูดความชื้นที่เรียกว่า Desiccant Air Dryer หรือ Heatless Air Dryer

SENERGY AIR COMPRESSOR

SENERGY AIR DRYER

SENERGY PRECISION FILTER